奕康耳鼻喉科診所

奕康耳鼻喉科診所

Yi Kang Otolaryngology Clinic


最新消息

2017 元旦連續假日,門診時間調整如下:

2017  元旦連續假日,門診時間調動如下:

12月31日(星期六) :  午及下午看診,晚上休診

1月1日(星期日): 全天休診

1月2日(星期一): 上午看診,下午及晚上休診

1月3日(星期二): 恢復正常看診

                              如造成不便,敬請見諒!